Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Hương Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thảo
Giáo viên Nguyễn Thị Thảo
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Địa chỉ Xóm đăng - Hương điền-vq
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách