Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Hương Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
 • Phan Thúy Mơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0974717984
 • Đặng Thị Khánh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0984904508
  • Email:
   khanhthuvq@gmail.com
 • Lê Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0978286354
  • Email:
   thuhiengvmnhuongdien@gmail.com
 • Nguyễn Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0964007182
 • Trần Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0346589249